Vad är utilitarismens idé?

Bild: Rickard Olsson.

Hos många människor väcker blotta ordet ”utilitarism” ont blod; en kall och rationellt kalkylerande nyttomoral, som varken tar hänsyn till individ eller känslor. Är detta en korrekt bild av utilitarismen, ja kanske. Men samtidigt måste vi fråga oss om det inte är just så vi ska närma oss frågor om vad som är rätt och fel, gott och ont. Läs mer