Vart blåser valvindarna i EU-valet?

För 20 år sedan röstade svenska folket om medlemskap i Europeiska Unionen (EU). Ja-sidan vann med knapp marginal och frågan om huruvida en person var för eller emot EU präglade länge valen till Europaparlamentet, Läs mer

I framtidens skugga – 42 kapitel om medier, opinion, politik och samhälle

Detta är 2011 års riks-SOM-undersökning som  innehåller 42 kapitel om medier, opinion, politik och samhälle. I framtidens skugga innehåller analyser av många av de centrala framtidsfrågorna i Sverige idag. Läs mer

Pensionsavgifter ett hot mot scenkonsten

Under de senaste 10 åren har scenkonstinstitutionerna drabbats hårt av att scenkonstområdet dras med ett pensionssystem som är dyrt, orättvist och innebär stora, oförutsägbara kostnader för teatrarna. Höga pensionspremier, ibland lika höga som lönen, betalas in till frilansande dansare, sångare och musiker som aldrig kommer dessa till del, då de sällan har en fast anställning när de går i pension. Pensionspremierna tär på de statliga och regionala kulturanslagen till scenkonstinstitutionerna, men är inte till glädje för scenkonsten eller dess utövare. Läs mer

Jultal till lärarstudenter

Jag går rakt på sak.
Jag står för ett nytt betygsystem, som visar skolans elever hur de stegvis, med korta i stället för långa steg, kan bli belönade med högre betyg för sitt arbete. Läs mer

Ännu en språkstrid inom EU

Svenska Dagbladet/TT rapporterade den 10/11 om att ingen uppgörelse hade nåtts om EU-patent. EU-förslaget innebar att unionens patentspråk skulle vara engelska, franska och tyska, men detta motsatte sig Spanien och Italien. Två dagar senare rapporterade Mats Hallgren i Svenska Dagbladet att Sverige och ett antal andra EU-länder ville gå vidare på egen hand för att skapa ett gemensamt europeiskt patent. Läs mer