Konsten att konversera

Cykla med Molière, Mr Morgans sista kärlek

Det är inte alltid blytung ambitionsnivå gör en film sevärd. En omgivande kulturell infärgning kan räcka och det gäller såväl Cykla med Molière som Mr. Morgans sista kärlek. Läs mer