Tolkning av det rådande tillståndet

Arvid Svenske – Endast för medlemmar av bostadsrättsföreningen.
böcker.vinjett

Endast för medlemmar av bostadsrättsföreningen består av en svit dikter, sinsemellan olika men med ett gemensamt samhällskritiskt eller rentav civilisationskritiskt perspektiv. Läs mer