Upplevelsen föds i mellanrummen

Göteborgs dans- och teaterfestival – Gorkij Park 2, I remember

Var det av en tillfällighet Gunilla Heilborn lät filmen Gorkij Park ligga till grund för en föreställning?
Det synes i vart fall vara tillfälligt vad hon minns av den och än mer tillfälligt vad hon väljer att göra ”affär” av, och skapa drama med, utifrån den skumma stämning av ”Sovjet” som vilade över något nu passerat. Läs mer