Affären Danton

Den franska revolutionen som en läxa för vår tid: Ja till frihet, jämlikhet och broderskap, men nej till terror! Ungefär sådant är den spanske regissörens budskap i programbladet. Han varnar för statsterrorism som  botemedel mot terrorism. Och det gör han väl rätt i, för den  har ju sällan lett till något gott. Och ändå  praktiseras den också i våra dagar… Läs mer