Många rörelser att minnas

Riksidrottsmuseet i Stockholm
Temavinjett

Diskussioner om etablering av svenskt idrottsmuseum fördes redan i början av förra seklet. När Stockholm tilldelades Olympiska Spelen 1912 skrinlades de planerna. Först när Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i mitten av 1940-talet flyttade till nya lokaler på höjden bakom Stockholms Stadion öppnade ett mindre Idrottsmuseum. Det lades dock ned i början av 1960-talet när GIH behövde utvidga sina lokaler. Läs mer

Sexuellt intolerant idrott

Det borde vara alla förunnat att få idrotta och att njuta av sina kroppsliga ansträngningar. Kroppsligt välbefinnande har också starka kopplingar till intellektuell utveckling. Tyvärr är historien full av berättelser av helt annat slag. Läs mer