Gammelskogen på väg förintas

John Hallmén Roine Magnusson Pelle Svensson – Än lever skogen
Bokomslag

Naturfotografi är framförallt väntan. Fem minuter vart tredje år kommer sjärtmesarna till fågelbordet. En gång på tio år upptäcker trädkryparen de tre parallella vildapelstammarna och zigzagar upp-och-ner, upp-och-ner. Läs mer