Gedigen analys av den auktoritära populismen

Wästberg Olle & Lindvall Daniel – Folkstyret i rädslans tid
Medförfattare: Daniel Lindvall

Folkhem, folkrörelser och folkbildning. En gång stod folk för något fint och värt att ansluta sig till. En varm gemenskap som rörde sig mot något bättre, sammanfogad av en vision, berättelse och idé. Idag är det annorlunda, ordet har fått en annan klang, vilket märks hos Folkpartiet som kastade av sig sin folklighet och bara blev Liberalerna. Fria, men inte folkliga. Liberala. Läs mer

Ljus över den romska saken

Cecilia Köljing, Sofia Hultqvist – Vi är romer
Bokomslag

I femhundra år har romer bott i Sverige, och hela tiden mötts av diskriminering, rasism och misstro. Allt från tvångssteriliseringar till tvångsförflyttningar till olaglig registrering till tvång att hela tiden röra på sig. Den här boken är ett utrymme där romernas sak synliggörs och främjas. Läs mer