Om människan Muhammed

Salim Bachi – Muhammeds tystnad
bokomslag

När jag öppnar Salim Bachis roman Muhammeds tystnad, kan jag inte säga mig känna till särskilt mycket om allahs sändebud på jorden, eller om hur islam på sexhundratalet med Muhammeds hjälp spreds över Arabien. Läs mer