Propaganda som krig mot huvudet

Anders Frankson och Andreas Nyberg (red) – Krigspropaganda
Bokomslag

Det är hundra år sedan första världskriget bröt ut. Krig kan skildras på många sätt – här ligger fokus på hur man får folk att vilja offra sina liv. Läs mer