Allvar med en underström av humor

Bengt Söderhäll – Vi fäster våra drömmar med ordens häftstift. Sjordingar, andra samlingen
bokomslag

Dikter innehållande sju ord blir i Bengt Söderhälls värld sjordingar. Knapphändigt skrivna men med en hel värld i sitt innehåll. Hans andra samling fortsätter att brottas med livsfrågorna men har ett skimmer av mystik och prosaisk vardag i förenad poetisk förtätning ihop. Läs mer

I Dagermans anda

Bengt Söderhäll – Sjordingar - från Dalälvens brink
Bokomslag

En ny diktform har skapats! Sjordingar – en dikt där versfoten haltar men där de sju orden blir varierande rytm. ”Ordsockor i språkets stickade ylle för den som så vill”, står att läsa på bokens baksida. Läs mer