Noveller från Skönlitterära författarsällskapet

Den blommande framtid… En antologi från Skönlitterära författarsällskapet Stockholm Nord
bokomslag

Människor är ibland som blommor, förklaras antologititeln med i baksidestexten på denna bok. Somliga är vackra men andra bär sig åt som ogräs.
Och i den här samlingen finns det blomster av alla slag.
Elva författare bidrar med tolv texter. Alla novellerna håller inte samma litterära standard men underhållningsvärdet är ändå gott. Läs mer

Personligt om litterära följeslagare

Litterära Kamrater – en antologi, red. Lennart Högman
bokomslag

En litterär kamrat kan se ut hur som helst. I den här boken finns alla sorter. Exempelvis ett par för stora manchesterbyxor, en gravt försupen författare, en seriefigur eller en sedan länge avliden geniförklarad diktare eller två pingstvänner som slogs. Läs mer