I Skogens djupa stilla ro

Skogen – Block 16: SÖMN

I skogens djupa stilla ro,
där sångarskaror bo,
där själen lyssnar mången gång
till fåglars glada sång,
där är idyllisk stilla frid
i själens ensamhet,
och hjertats längtan svinner här,
där frid och hvila är… Läs mer