Betraktar Borgå från svensk botten

Stefan Viljehammar – Under Askan Glimmar Glöden
Bokomslag

Stefan Viljehammar har för denna tjocka nästan 450 sidors sympatiskt förankrade diktvolym tidigare skrivit fyra diktsamlingar som grund. Läs mer