Med näsan i krigets mylla

Peter Englund – Stridens skönhet och sorg. 1914
Bokomslag

Sommaren 1914 var i Europa ovanligt varm. Solen strålade över ett stigande välstånd och en utbredd tillförsikt inför framtiden, inte bara bättre ekonomiska förhållanden utan också demokratiska  reformer som utvidgad rösträtt fanns i utsikt. Läs mer