Vunnet och försvunnet i kvinnoporträtt

Film: Suffragette – Tjuvheder – Marguerite – She’s Wild Again Tonight

Kvinnor i kollektiv i den begynnande rösträttsrörelsen och en ensam kvinnas kamp för att få sin självbild att stämma överens med omgivningens sentimentaliserar en politisk rörelse med ytliga personporträtt som följd och ger en fascinerande studie av ett enskilt öde i två nya filmer. Läs mer