Syntax error

Under ett möte i Algeriet för ett par år sedan inträffade det att eleverna från teaterhögskolorna i Alger respektive Göteborg, kamperande tillsammans, saknade ett gemensamt språk. Algerierna kunde ingen engelska, svenskarna ingen franska – de talade arabiska och svenska med varandra, stor närhet uppstod, avskedet blev gripande. Läs mer