Tänk om naturen kan läsa!

minivinjett.biologiDet är knappast så att någon del av naturen utom människan kan läsa Shakespeare. Men betyder det att naturen är stum, döv och blind? Naturen är full av signaler som har betydelse för hur den reagerar. Läs mer