Tunna Röda Linjen möter La Dolce Vita

Terrence Malick – Knight of Cups

Bale och Blanchett. Foto: SFTerrence Malick levererar ännu ett verk fyllt med tankar om hur tillvaron är förskaffad och huruvida vi verkligen kan sägas leva i den bästa utav världar. Läs mer