När ålderdomen möter marknaden

Thord Eriksson – Folk dör här
Bokomslag

Resurserna till välfärden ökar men det finns ett undantag, åldringsvården. Där planar resurstilldelningen ut medan antalet äldre i behov av olika former av stöd ökar. Det här går inte ihop. Läs mer