Nytänkande kan ge vänstern ny kraft

När kostnaden för varor halverats samtidigt som de dubblerats för tjänster inom skola vård och omsorg, behövs nya frågor och nya svar. Johan Lönnroth anger några frågor som kan ge vänstern större roll i samhällsdebatten. Läs mer