Det kunde ha hänt även här

Tony Samuelsson – Kafkapaviljongen
Bokomslag

Tony SamuelssonHur skulle Sverige ha sett ut efter en tysk krigsvinst i andra världskriget? Vilka skulle ta över makten – den reella och den formella? Hur skulle samhället se ut, vilka skulle gagnas och vilka skulle fara illa? Läs mer