Idén som blev politik

bild från 1997

[Först publicerad i nr 4.97] Alba.nu samarbetade med vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg och gjorde ett par kataloger med redaktionellt innehåll för Kunskapslyftet  som var en femårig satsning med fyra övergripande mål; halverad arbetslöshet, reformering av vuxenutbildningen, ökad ekonomisk tillväxt och utjämning av könsskillnaderna på arbetsmarknaden. Läs mer

Madeleine Hjort – Konstens betydelse

Om konstarter och litteratur i skola och samhälle
Boken har kommit till utifrån en stark övertygelse om att en av de viktigaste utmaningarna som vi står inför inom svensk utbildningspolitik handlar om hur konstarterna Läs mer