Feminismen under historisk korseld

Yvonne Hirdman – Vad bör göras?
Bokomslag

Feminismen som idéströmning kom med upplysningen, spelade betydande roll under franska revolutionen. Mary Wollstonecrafts Till försvar för kvinnans rättigheter kom 1792, liberalerna Jeremy Bentham och John Stuart Mill hörde till pionjärerna. Läs mer