Intro till Lotass

Lotta Lotass – Varia
Bokomslag

Lotta Lotass har under tjugohundratalet utvecklat ett mycket kompakt författarskap inom en icke-ideologisk dokumentarism riktad mot naturvetenskap, ”manlig” upptäckarkultur och vetenskap med apokalyptiska, karga landskap som fond för mångstämmiga inbrott av röster, uppräkningar och ofta absurda eller parodiska språkmöten i stil med en Beckett eller Alexander Kluge. Läs mer