Inte den enskildes fel utan allas

Allt fler ungdomar hamnar utanför. De verkar tycka att det är deras eget fel. Ivrigt påhejade av debatten. Är det så? Kanske kan vi skylla på föräldrarna?  Jag vill bestämt hävda att det oavsett vems fel det är så är de vårt gemensamma ansvar. Läs mer

Idén som blev politik

bild från 1997

[Först publicerad i nr 4.97] Alba.nu samarbetade med vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg och gjorde ett par kataloger med redaktionellt innehåll för Kunskapslyftet  som var en femårig satsning med fyra övergripande mål; halverad arbetslöshet, reformering av vuxenutbildningen, ökad ekonomisk tillväxt och utjämning av könsskillnaderna på arbetsmarknaden. Läs mer