TRE KÄRLEKAR

av Niklas Hjulström och Kjell Sundstedt efter Lars Molins TV-serie.
Premiär på Folkteatern i Göteborg lördagen 13 september 2008
Regi: Niklas Hjulström
Scenografi: Lisa Hjertén
Musik: Niklas Román
I rollerna: Göran Ragnerstam, Sara Wikström, Jonas Sjöqvist, Johan Örjefelt Karin Sillberg, Hanna Bogren, Lars Magnus Larsson, Ulla Svedin, Elisabeth Göransson, Anders Granell, Bo Wettergren, Filip Pachucki.
Musiker: Rolf Hedberg, Niklas Román, Gunnel Samuelsson. Läs mer

Många grenar på den israeliska fredsrörelsen

Det är en ljum kväll här i Jerusalem och jag sitter på Olivberget i och funderar på vilken pensel jag ska använda för att på bästa sätt måla upp min högst personliga bild av den israeliska fredsrörelsen som jag än så länge som följeslagare kommit i kontakt med. Läs mer

Svenskt spioneri i USA:s ledband

Det året inrättades nämligen en signalspaningsbas med täcknamnet ”Kari”, nordväst om Torne träsk, av den norska motståndsrörelsens underrättelsetjänst XU i samarbetet med OSS, SOE, SIS och C-byrån. Totalt upprättades nio baser på svenskt territorium i detta samarbete, men endast en var inriktad på signalspaning och det var ”Kari”. Läs mer

Det handlar om massavlyssning

Debatten kring FRA har länge präglats av att argumenten från kritiker och förespråkare av den nya lagen inte handlat om samma saker. Där man från politiskt håll talat om integritetsskydd anser kritiker att man lagt sig några steg för sent, i förhållande till var själva kränkningen av integriteten sker. Läs mer

Integriteten är inte förhandlingsbar

– Varför får vi inte åsiktsregistrera? frågade en politiskt insatt vän mig häromdagen över en pizza. ”Vad är det som är så viktigt med att vi inte får föra in personuppgifter i dataregister?”. Läs mer

Ett avstamp för debatt om regionen

Vem som har ansvar för välfärden, är den viktiga fråga som ställs i denna antologi. Ett svar i tiden tycks vara att det har varje individ själv. Men det svaret blir absurt i en tid då den globala uppvärmningen akut står på dagordningen. I en värld med extrem individualism skulle vi inte ens ha upptäckt problemet och än mindre kunnat diskutera vad som behöver göras. Läs mer

En blick bortom retoriken

Ytligt sett är debatten om FRA och avlyssning av svenska folkets kommunikationer en vanlig inrikespolitisk träta, framtvingad av bloggvärlden. Men bakom de hemliga dörrarna till avlyssningscentralen öppnar sig förändrade perspektiv på statens roll i en ny tid. Politikernas provinsiella svar på vår berättigade oro över framtiden leder oss in på en farlig väg. Läs mer

Israeliska militärer mot ockupationspolitiken

Den israeliska staten har varit ifrågasatt och kontroversiell sedan sitt grundande 1948. Tre krig har officiellt utkämpats mot grannstaterna och i dess kölvatten existerar även en ockupation av områden som vanligtvis refereras till som Västbanken och Gaza. Aktivismen är väl utbredd i regionen. Av dessa finns något mindre vanliga grupperingar som utgörs av militärer, eller sympatisörer av militärer, vilka delvis vägrar militärtjänst i det israeliska försvaret. Dessa gruppers aktiviteter är fokus för detta arbete. Läs mer

Foto (4)

Bild Elisabeth Ohlson Wallin Läs mer

FRA ett politiskt tecken i tiden

Under hela sommaren dominerade frågan om FRA-lagens framtid den svenska politiska debatten. Den borgerliga alliansregeringen har onekligen lyckats positionera sig på ett sätt där det nu blir fel hur man än väljer att hantera frågan. Antingen står regeringen fast vid sin linje, och försöker i riksdagen få stöd för de integritetsfrämjande som utlovades i samband med riksdagsbehandlingen i juni. Men då framstår regeringen som tondöv och riskerar att åka på ett ytterst förödmjukande nederlag i riksdagen. Eller så backar regeringen och tillsätter en utredning i syfte att nå en partiöverskridande överenskommelse i frågan. Då riskerar regeringen att framstå som svag, och dess tidigare uttalanden om den absoluta nödvändigheten av FRA-lagen kommer att eka högst ihåligt. Läs mer