Nr 1 2003 – Prestige – grus i maskineriet

Nr 1 2003 – Prestige – grus i maskineriet NR 1 [45] 6 februari 2003 Årgång 7 Prestige är egentligen ett neutralt begrepp, men jag är knappast ensam om att i huvudsak tolka det negativt. Speciellt när det gäller relationer i maktstrukturer. Jag ska väl inte avslöja för mycket redan här. Men när du läser artiklarna i temadelen får du dig en hel del till livs. Vi har lyckats Läs mer