Nr 2 1998 – Något ska man ju äta.

Nr 2 1998 – Något ska man ju äta. ALBA NR 2- FEBR 1998 Mat, ska det vara så krångligt? Man äter och skiter och så är det väl inte mer med det? Jo, maten är personlig, social och politisk. Detta tema ingår i en serie om segregation och integration. Albas redaktion har blivit virtuell på riktigt! Vi har fått en ny medarbetare. Och inte varsomhelst, utan i Rumänien, Sorin Simion he Läs mer