Nr 2 2000 – En designad värld

Nr 2 2000 – En designad värld ALBA NR 215 MARS 2000 Kulturen har skiftat fokus. Våra hem pryds allt mer sällan av traditionell konst. Däremot satsar vi gärna pengar på snygg design. Med hjälp av den signalerar vi vilka vi är. Världen är full av designade föremål – oftast tänker vi inte ens på att det finns en tanke bakom dem. Är 00-talet ännu ett ytans decennium? CECIL Läs mer