Nr 2 2001 – Kultur som strategi

Nr 2 2001 – Kultur som strategi NR 2 15 MARS 2001 Årgång 5 Poeten Nils Ferlin var fattig och mager om benen. Rockstjärnan Mick Jagger är mager om benen men definitivt inte fattig. Kulturens villkor är varierande och just i spänningsfältet mellan olika kulturformer och andra samhälleliga fenomen ligger källan till kreativiteten. Som nu får allt störe politisk betydelse. Hur förhå Läs mer