Nr 4 2004 – Kan man leva på kultur?

Nr 4 2004 – Kan man leva på kultur? NR 4 [55] 10 jun 2004 Årgång 8 I den politiska debatten lokalt och regionalt framförs ofta åsikten att kultur är bra för det gör det lättare att locka folk till orten och regionen. Men i det resonemanget ligger underförstått att det lika gärna kunde vara något annat. En flygplats, exempelvis. Kultur är dock viktigare än så och kommer att bl Läs mer