Nr 5 2000 – Kulturen ett frö till big business?

Nr 5 2000 – Kulturen ett frö till big business? NR 5 13 SEPT 2000 Årgång 4 I Sverige började debatten för flera år sedan med en debattartikel av Lisbeth Lindeborg. Sedan var det tyst ett tag. Men nu verkar tiden ha mognat. Några hävdar att kulturen är vår nästa tillväxtbransch – andra påstår fortfarande att den slukar pengar som borde gått till vård av gamla och barn. L Läs mer