Kulturen, kvalitén och makten

Tema: Texten, Kvalitén & Makten

Tema: Texten, Kvalitén & MaktenVem bestämmer i kulturpolitiken? Vem bestämmer vem som ska få del av statligt stöd till tidskrifter, boktitlar, teaterpjäser etc? På vilka grunder fattas besluten om sådant stöd? Läs mer

Kvalitet mellan konst och byråkrati

Tema: Texten, Kvalitén & Maktenkvalitet är ett positivt laddat begrepp. Det är bra med kvalitet. Men ju mer man försöker att definiera vad kvalitet betyder uppstår det ofta konflikter mellan olika grupper med olika intressen. Man talar även om objektivt kvalitetsbegrepp där det är möjligt att slå fast vad som är objektiv kvalitet. På motsvarande sätt gör man detsamma om subjektiv kultur, där varje individ har sin egen uppfattning om kvalitet. Läs mer

Vem avsändaren är har betydelse

Tema: Texten, Kvalitén & MaktenJag ska fokusera mest på redaktörskapet och hur man utövar makt i sammanhanget. Men först något om andra roller. Dels finns det statliga kulturstödet, dels finns en hel värld av priser och stipendier. Själv är jag med i tre sådana sammanhang och de skiljer sig åt i hur de fungerar. Läs mer

När texten sprattlar i maktens nät

Tema: Texten, Kvalitén & MaktenFörutom att forska har jag varit kulturbyråkrat som kultursekreterare i kommuner, jag har varit på Västra Götalandsregionen, på kulturdepartementet och lite i kulturutredningen. Så jag har sett kulturpolitik från lite olika nivåer och även haft en del makt, åtminstone inflytande. Läs mer