Persien och Serbien har kopplingar till Norden

[060615] Att perser och serber har en gemensam förhistoria samt kulturhistoriska kopplingar till Norden är ingenting som dagens svensk-nordiska historiker skulle våga sätta sin underskrift på.

Persiska kulturtraditioner och folkdräkter överensstämmer med de serbiska. Deras snarlika nationalitetsnamn är iögonfallande. Vilken skillnad finns exempelvis mellan persiskans Karzai och Asani och serbiskans Karadzic och Asjani? Den stora ömsesidiga gästvänligheten liksom den krigiska mentaliteten dem emellan är intressanta sammanfallande karaktärsdrag. Att dessa också hävdar sitt ariska ursprung, liksom nordgermanerna, är än mer slående!? Varför tiger nordisk-germanska skolan här?

Den isländske historieförfattaren och skalden Snorre Sturlasson (1179-1241) skrev om de långväxta, mörka och krigiska gudarna asarna – dvs. serbmontenegrinska ”asjani”, och de jordbrukshändiga vanerna (vandaler eller vender).

Varför får man halvdant läsa i dagens läroböcker om Nordens tidiga förhistoria? Varför snedvrider vi konstant historiska fakta istället för att eftersträva en mer balanserad och nyanserad historieskrivning?

Nej, fram för mera förståelse mellan folken och religionerna! Vi är alla bröder och systrar oavsett varifrån vi kommer. Att vi är mörkhyade eller ljushyade har ingenting med vårt ursprung att göra. Det är solen och klimatet som har omformat oss.

När nu många europeiska folkstammar och bredare har ett tydligt gemensamt ursprung, varför sluter vi då inte fred och upprättar ömsesidiga kulturbryggor? Det går trögt eller rättare sagt inte alls, för religionerna är ett stort hinder. Dessa har splittrat oss människor i flera århundraden för flera generationer framåt. Varför?

Vi behöver inte ett anfallskrig mot Iran (som tidigare mot Serbien, Afghanistan och Irak) utan mera aktning för tidigare och nuvarande kulturcivilisationer. Alexander den Stores förfäders fädernesland var det antika Persien, därav hans stora passion för det. Många perser fick strida i hans armé som en symbol för inbördes vördnad. George Bush och Tony Blair är långt ifrån en ny Alexander den Store!

▪ Ljubomir T Devic

Ljubomir T Devic är medlem i Skånes Författarsällskap.

Taggar
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: