Slapp kulturbevakning i Sverige

Michael Kumpfmüllers ”Die Herrlichkeit des Lebens: roman” utkom på det tyska förlaget  Kiepenheuer & Witsch år 2011. Romanen handlar om den kortvariga kärleksrelationen mellan Franz Kafka och Dora Diamant. Läs mer

Skuld sitter inte i generna

Humlan som flyger ger journalisterna Lena Hennel och Lova Olsson istort en inlevelsefull biografi och spännande politisk krönika om Stefan Löfven. Men inledningskapitlet är konstigt. Läs mer

Naturligt att skolan förändras

Skolvärlden befinner sig i ett förändringstillstånd. Den är en stor och komplex arbetsplats som kräver tvärvetenskapligt och ämnesöverskridande arbete, kommunikation och dialog. Läs mer

Svenskan i Finland satt under press

Det händer ibland att rikssvenskar gör inhopp i den finländska språkdebatten om svenskans ställning. En del inhopp är mera att likna vid klavertramp. Robert Aschberg, känd från TV3, som engagerats som programledare i pratshowen ”Robban” i finländska FST5, svarade för ett sådant i samband med en intervju härförleden i Helsingin Sanomat. Läs mer

Krav på språktest riktar blickarna åt fel håll

Nyligen publicerade Svenska Dagbladet en debattartikel, ”Språktest bra för integrationen” – av två riksdagsledamöter i Folkpartiet, Gulan Avci och Nina Larsson. Folkpartiet lanserade detta krav på språktest för medborgarskap för första gången i valrörelsen 2002. Läs mer

Vilka moderna språk ska vi lära oss?

Regeringen har beslutat att fler elever ska stimuleras att läsa moderna språk genom att det ska ge extrapoäng vid antagningen till gymnasiet. Med moderna språk menas alla språk utom svenska, svenska som andraspråk, engelska, grekiska, latin och teckenspråk. Modersmål har en egen kursplan. Läs mer

Stoppa slentrianmässigt bruk av engelska

Språklagen ”Språk för alla” antogs den 20/5 2009 och trädde i kraft den 1/7 samma år. Språklagen bygger i sin tur på utredningen ”Värna språken”. Språkförsvaret förhöll sig på flera avgörande punkter kritiskt till denna utredning i sitt remissvar och utvecklade sedan kritiken i en kommentar till språklagspropositionen. Men Språkförsvaret ansåg ändå språklagen på det hela taget representerade ett stort steg framåt, trots att den innehöll vissa försämringar jämfört med författningsförslaget i ”Värna språken”. Det var också symboliskt viktigt att språklagen antogs enhälligt av riksdagen. Därmed markerades att frågan var höjd över partipolitiskt käbbel. Läs mer

Läkare ljuger om elbehandling

Nyligen har Uppdrag Granskning, Debatt och flera tidningar tagit upp ett flertal fall, där personer har blivit skadade av elchocker. Psykiatriker har också ställts mot väggen och motvilligt tvingats erkänna biverkningarna: patienterna riskerar bestående minnesskador efter ECT (elchocksterapi). Läs mer

Varför brinner våra skolor?

Varje dag brinner en skola i Sverige. Varje år kostar det kommunerna 500 miljoner kronor. Det motsvarar 1000 lärartjänster. Läs mer

Planering trots bristande språkstatistik

Tidigare i år kritiserade EU:s expertkommitté Sverige för att inte bedriva någon officiell statistikinhämtning vad beträffar regionala språk eller minoritetsspråk. ”Detta begränsar de svenska myndigheternas förmåga att planera och genomföra lämpliga åtgärder för skyddet och befrämjandet av dessa språk och gör det svårt för Expertkommittén att värdera om Sverige fullgör sina åligganden,” hette det i rapporten. Läs mer