Kan man skriva deckare på kinesiska?

[060804] Klart man blir nyfiken på en kinesisk bok i den mycket västerländskt präglade deckargenren, inte minst för att se hur det går att kinesisera genren. Det är ju inte givet att en viss litterär genre är helt och hållet förenlig med varje språkmiljö, varje samhälle och varje kulturtradition. Till exempel är det i det närmaste ogörligt att skriva hårdkokta deckare av amerikanskt snitt på svenska, det blir tillkämpat och egendomligt utan spår av trovärdighet. Det visar sig också att just deckarintrigen är det svagaste inslaget i Qiu Xialongs detektivroman När rött blir svart.

Här finns förvisso en mordgåta som till slut får sin lösning genom det goda samarbetet mellan kamrat kriminalkommissarie Chen och kamrat kriminalassistent Yu, men, ja, ni hör själva, och inser att dialogen mellan kamraterna inte försiggår helt smidigt och otvunget på ett sätt som kan hålla läsaren trollbunden i försöken att se igenom texten för att finna ledtrådarna.

Ändå är det här en intressant roman, och det beror förstås på att den utspelar sig i det moderna Shanghai, i en tid då allt i Kina utom den politiska ledningen och officiella doktrinen håller på att bli renodlat kapitalistiskt, också i den meningen att staten drar sig tillbaka från sitt sociala ansvarstagande för att låta marknadskrafterna råda, vilket inte gör livet enkelt för de många miljoner kineser som inte har något annat att handla med än sin arbetskraft.

Utanför huset där mordet äger rum sitter en kvinna som försörjer sig på att skala räkor till restauranger i närheten. Ett hopplöst och uselt betalt kladdgöra som utförs under de tidigaste morgontimmarna, av en av hur många som helst som lever på den yttersta nödens rand, och hon åskådliggör också på ett mycket tydligt sätt vad det kan innebära när det sägs att ”de nya jobben måste komma i tjänstesektorn”. Allt i den sektorn är inte högkvalificerade IT- eller mediejobb, vilket ju även kamraterna Persson och Reinfeldt kan ha anledning att begrunda.

Även kamrat kriminalkommissarie Chen är en entreprenör, som med hjälp av sina goda kunskaper i engelska kan åta sig ett översättningsarbete där ett fastighetsprojekt i Shanghai ska presenteras på ett lockande sätt för tilltänkta amerikanska investerare. Alldeles givet är ju detta projekt privat, och kamrat Chen inser förstås att det med största sannolikhet är något av de stora brottssyndikaten, triaderna, som ligger bakom. Han åtar sig ändå uppgiften som, fattas bara, är synnerligen välbetald, och hans uppdragsgivare förser honom också med en ung kvinnlig medarbetare som både ska bistå honom i arbetet och ge honom sexuell uppmuntran. Nu är kamrat Chen en finkänslig person som inte kan förmå sig till att utnyttja en annan människa på det sättet, men att som polis ta tjänstledigt för att dra in en massa kulor på att hjälpa brottslingar med fastighetsaffärer är inget problem.

Kamrat Chen kan dock inte helt koppla av jobbet, han måste bistå kamrat Yu som utreder mordet, och då kommer också mordoffrets historia fram, och den ger en bild av hur Kina förändrats under de senaste decennierna. Den mördade kvinnan Yin var en gång rödgardist och då förstås bokstavstrogen maoist. En bok hon skrivit medförde att hon betraktades som politiskt opålitlig även efter det att kulturrevolutionen omvärderats. Under den hade hon förälskat sig i en internerad intellektuell, professor Yang. Yang avled i fånglägret, och Yins korta kärlekssaga blev ett sårigt och socialt belastande minne.

Deckargåtan, i den mån man kan tala om en sådan, rör sig kring Yins historia och om något i den kunde motivera mordet. Mordet kunde tänkas vara utfört av någon som hon egenskap av rödgardist varit med och förödmjukat eller av någon som betraktat hennes bok som ett svek mot en gång heliga idéer. Möjligheten att det rör sig om ett vanligt rånmord kan inte heller uteslutas.

Bland de teman som vävs samman i boken handlar det mest verkningsfulla och berörande om den sorg som följer av hur människor betraktas och behandlas som medel för politiska och andra stora projekt. Det är ju detta som framför allt bär upp författarskap som Solsjenitsyns, och det framgår att en förebild för Yins bok, som möjligen är skriven av Yang, är Pasternaks Doktor Zjivago, också en bok där kärleken blir politikens och de stora projektens offer. Kamrat Chen reflekterar över detta, och då och då kommer till honom en dikt ur den klassiska kinesiska traditionen, som vävs in i hans tankar kring Yins öde. Också i hennes efterlämnade papper finner han uttryck för den kärlekssorg som hämtar tröst i rader som:

Nattvakten slog den tredje vakten
Gyllene månskensböljor dör bort,
Karlavagnens jadehandtag sjunker,
Vi räknar på våra fingrar
När västanvinden ska komma
Omedvetna om tiden som rinner iväg likt en flod i mörkret.

När rött blir svart är klart läsvärd framför allt för bilden den ger av de moderna Kina, men också för dess påminnelse om hur dyrbara de ögonblick i livet är då man, om så bara i en gryningstimme, kan glömma tidens förgörande flykt.

▪ Christian Swalander

Bokomslag
Qiu Xialong
När rött blir svart
Ordfront 2006

Taggar
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: