Det bästa är att gå

[071004] Lyckliga slut är en antologi med 17 olika bidrag. Redaktören är Susanna Alakoski och medverkande är bland andra Unni Drougge, Åsa Grenvall, Carin Holmberg & Viveka Enander, Maria Küchen, Gudrun Schyman, Birgitta Stenberg och Kristina Hultman. De flesta av kvinnorna berättar om egna erfarenheter av hur de blivit utsatta för mäns våld. Texten som Carin Holmberg & Viveka Enander skrivit är däremot en akademisk text som analyserar fenomenet utifrån en genusvetenskaplig ansats.

Mäns våld mot kvinnor kan vara allt från psykisk misshandel till sexuellt våld och grövre fysisk misshandel. Våld mot kvinnor är mycket vanligare än man kanske tror, 46 % av Sveriges kvinnor har blivit utsatta för mäns våld. Ofta är det en man som kvinnan har en relation med som begår våldshandlingen.

Titeln anspelar på att kvinnan lyckats lämna mannen. Ofta ställer man sig frågan ”Varför stannar hon kvar”, när en kvinna utsatts för våld. Viveka Enander & Carin Holmberg vänder på resonemanget och frågar sig i stället ”Varför går hon”? Det mest avgörande för att kvinnan ska lämna mannen, menar de är att hon ger upp hoppet om att mannen ska förändra sig och att relationen ska bli bra. Kvinnorna måste se våldet som våld och inte försöka förstå varför mannen misshandlar henne. De tenderar att se våldet som att det finns problem i relationen, eller att mannen har egna problem.

Kvinnorna i antologin skriver om hur de i relationen försökt anpassa sig efter mannens vilja för att slippa bråk och slag. Successivt utplånas kvinnans jag när hon börjar anpassa sig till krav som är helt orimliga. Från början kanske mannen var kontrollerande och kunde förtrycka henne psykiskt. När mannen möter motstånd så trappas våldet eller kränkningarna upp. Våldet accelererar sedan och kvinnan märker inte hur det blir värre och värre. Detta är en del i en normaliseringsprocess där kvinnan gradvis vänjer sig vid allt grövre våld. Underliggande är, från kvinnans sida, en längtan efter att få närhet och kärlek och tron på att hon kan förändra mannen. Motståndet blir en kvarhållande faktor, genom att kvinnan genom sitt motstånd tror att en förändring är möjlig.

Den vanliga missuppfattningen är att det är kvinnor som är undfallande och osjälvständiga som råkar ut för mäns våld. När man läser den här boken får man en annan bild. Ofta är det starka kvinnor som gör motstånd mot mannens makt- och kontrollbehov som drabbas. I antologin är det kvinnor som är välutbildade och verbala som utsätts för våld.

Några av kvinnorna skriver också om hur deras bakgrund spelar en stor roll i att de hamnar i en relation där de blir kränkta. En av dem skriver att hon hade en förställning om att ”kärlek måste göra ont”. Andra skriver om tidens syn på kvinnan som mindre värd och om kvinnans tro på en kärlek som kan hela och hjälpa mannen.

Man kanske frågar sig varför kvinnan står ut med att bli slagen eller psykiskt misshandlad. I den här samlingen av texter är det flera som menar att det är när de har brutit upp från förhållandet som känslorna av att ha blivit illagjorda kommer fram och de frågar sig då hur de kunde vara kvar i ett förhållande där de blev utsatta för misshandel. När kvinnan lämnat mannen kommer ofta även känslor av skam över att ha blivit utsatt för detta.

Lyckliga slut är en stark läsupplevelse och en bok som alla borde läsa, kvinnor som män. Berättelserna ger en skrämmande bild av vad som kan hända i ett förhållande där mannen vill ha makt och kontroll över kvinnan. Som läsare får man även en insikt över vilka mekanismer som ligger under ytan i kärleksrelationer i vårat patriarkalt präglade samhälle Som kvinna känner man igen mycket, även om man inte blivit utsatt för misshandel.

▪ Maria Börjesdotter

bokomslag
Susanna Alakoski (red)
Lyckliga slut
Ordfront 2007

Taggar
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: