Plockgodis från vänsterns Gossen Ruda

[070725] Jan Myrdal har nyligen blivit 80 år gammal och som en slags hyllning kommer Murbruk förlag ut med ett urval av texter skrivna under de senaste femtio åren. Bortsett från jubileet – kan texterna vara av intresse för den politiska debatten av idag? Svaret är kanske inte lika givet som man kan tro.

När vänstern fick sitt stora genombrott efter studentrevolterna sextioåtta, blev den redan då mogne intellektuelle Myrdal en av de tongivande ideologerna. För mitt inre dyker en bild upp från tidningssidorna på en förhållandevis välklädd man i en vietnamdemonstration. Vietnamrörelsen lyckades på några få år vända opinionen mot USA och dess angrepp på det lilla bondelandet i Östern. Den processen förde upp Myrdal till något av vänsterguru.

När Folket i Bild/Kulturfront startades försökte jag läsa Myrdals krönikor – en som jag tyckte då närmast surrealistisk upplevelse. Språket uppfattade jag som högtravande och rent av mässande. Dessutom brukade han referera till för mig helt okända historiska personer som om det vore en självklarhet att känna till dem.

På åttiotalet blev Myrdal kraftigt ifrågasatt för sina ståndpunkter inom några olika politiska fält. Mest kritik fick han för sitt stöd åt Röda Khmererna i Kampuchea, men även i jämställdhetsdebatten där han provocerade Grupp 8. Min egen minnesbild av detta är väldigt vag och jag letar efter texter som knyter an till detta, men tyvärr finner jag väldigt lite om dessa teman.

Boken är tämligen diger och omfattande och jag väljer att inte plöja igenom allt, utan nöjer mig enstaka nedslag. Många texter är inte alls så agitatoriskt upplagda som jag förväntat mig. Det genomgående temat är maktpolitiska perspektiv, vilket idag är mycket uppfriskande att möta. En samlingsvolym av detta slag har dock ett stort problem med att sätta in de olika texterna i ett sammanhang som gör att man kan förhålla sig till dem. Vi får inte veta varför dessa texter över huvud taget har skrivits. De flesta av texterna blir därför bara brottstycken utan vettigt sammanhang.

Texterna har tidigare publicerats i dagstidningar och magasin, förutom några tal Jan Myrdal har hållit i olika sammanhang. Några av dem har klarat tidens tand bättre än andra och fungerar som inlägg i långvariga debatter, som konflikten mellan israeler och palestinier. Myrdal är en av de intellektuella svenskar som har vridit opinionen från att vara israelvänlig till att bli mer propalestinsk.

När jag går igenom innehållet i boken slås jag av de lite udda rubrikerna. Jag misstänker att Myrdal själv har föreslagit dem, eller kanske ska man hellre kalla dem överskrifter. Vissa är fyndiga, som ”Kakan som liket bakat”, andra obegripliga, som ”Med förbehåll”. Föga lockande. Återstår att se om denna bok blir Myrdals sista. När han besökte Medietrappan i Göteborg förra våren var han väldigt pigg och drivande i debatten om manlighet. Om det blir ännu en bok kommer han som vanligt att vara den som vet bäst. Vilket temat än blir.

▪ Christer Wigerfelt

bokomslag
Jan Myrdal
Medvetandet gör oss ansvariga
Valda texter 1957–2007
Murbruk förlag 2007

Taggar
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: