Om småstaden med humor och allvar

[071101] Carina Kågströms teckningar har tidigare varit publicerade i Aftonbladet, DN och Galago. Hon har också haft många utställningar på gallerier runt om i Sverige, och hon arbetar även som illustratör och bildlärare. i Nu vänder det skildrar Carina Kågström mötet med småstaden genom teckningar med en kort förklarande text. Hon flyttade från Göteborg, där hon studerade på HDK, till Härnösand.

Boken består av en teckning per sida med en kort kommentar till bilden. Titeln anspelar på en teckning där människorna dansar runt midsommarstången. Trots högsommar så finns vinterns kyla i medvetandet, man går återigen mot kallare tider.

Människorna skildras på ett uttrycksfullt sätt och de berättar hur det är att leva i en småstad i Norrland, där tristess, nedläggning av fabriker och affärer är vardag. Både män och kvinnor i hennes bilder är uppgivna och lite vilsna. Kulturen präglas av den manliga machokulturen där världen består av jakt, fiske, öl, och sport. Kvinnorna skildras i första hand som mödrar och hustrur, eller anställda som ger service till resten av innevånarna. De kämpar med utseende och vikt och verkar ha lite svårt att ta plats i det manliga samhället, där den sociala kontrollen råder och alla känner alla. Kvinnorna hålls på plats och håller även varandra på plats. De kan inte ens skvallra med varandra ”för kanske någon känner personen på riktigt”, som en bildtext lite humoristisk påpekar.

Boken är helt betagande och fullständigt underbar. Fylld av iakttagelser som är förmedlade genom vackra och charmiga teckningar, där teckningarna och de korta bildtexterna lyfter och fördjupar varandra och skapar små berättelser. Bilderna är små konstverk där teckningens svarta streck på ett subtilt sätt samspelar med olika ljusa färger mot en vit bakgrund. Intrycket är en skirhet som kontrasteras mot allvaret och humorn i bilderna.

Carina Kågström visar fram en bild av maktlöshet inför samhällsförändringar och en svårighet för människorna att passa in i samtiden, samtidigt som det finns en längtan bort till något annat. Bort från arbetslöshet, kyla, mörker och mygg.

Man kan också se några av hennes bilder på webben, www.carinakagstrom.com

▪ Maria Börjesdotter
Taggar
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: