Jorden är döende – och vem bryr sig?

[071213] Det var flera månader sedan Mark Lynas kom ut med den här boken. Men dess aktualitet har inte minskat med tiden. Inte minst är den nu aktuell efter att FN:s klimatkommission och förre vicepresidenten i USA Al Gore fått Nobels fredspris för arbetet på att hejda den globala uppvärmningen.

Boken Sex grader är föredömligt upplagd med olika scenarier om hur klimatet förändras vid olika nivåer på uppvärmningen. Vad händer vid en, två, tre, fyra, fem respektive sex graders uppvärmning? Handfast och slagkraftigt beskriver författaren vad forskarna till största delen är överens om kommer att ske. De politiska konsekvenserna fyller han delvis själv i med.

Många menar att det inte är säkert att det över huvud taget finns någon uppvärmning, annat än tillfälliga och naturliga fluktuationer. Under många år har detta debatterats bland forskare. För visst finns det fluktuationer och de som tycker att det handlar om ”business as usual” vill förstås inte bli tvingade att behöva inskränka sina strävanden att dö med flest möjliga prylar. Vi har exempelvis haft en kall period på 1600-talet här i Sverige, ofta kallad Lilla istiden. Eller under bronsåldern då det gick att odla vindruvor här uppe. Men nu är forskarna alltmer överens om att det faktiskt sker en uppvärmning och att den är orsakad av mänsklig aktivitet. Alltsedan industrialiseringen började har jorden blivit allt varmare.

Efter ungefär två hundra års industriaktiviteter har temperaturen blivit en grad varmare jord och det kan tyckas låta ganska lite, men mycket talar för att marginalerna är mindre än man trott tidigare. Under nuvarande sekel blir inte bara aktiviteten än högre med Indien och Kina som nya växthusdrivande industrinationer, vi blir samtidigt fler människor.

Oddsen har plötsligt blivit betydligt sämre än de tycktes för bara några decennier sedan. De flesta forskare är idag ense om att jorden inte bör värmas upp mer än maximalt två grader. Om inga åtgärder vidtas kommer detta att ske redan under detta århundrade. Ju mer jorden värms upp, desto svårare är det att vända utvecklingen. Personligen har jag drabbats av flera nätter med sömnsvårigheter efter att ha läst boken.

USA bidrar till det största utsläppet av växthusgaser och är nu ensam motståndare till att skriva på klimatavtalet efter mötet i Kyoto för några år sedan. Australien som länge har vägrat har nu själva fått uppleva miljökatastrofer som härleds till den globala uppvärmningen. De har nu anslutit sig till att acceptera den internationella överenskommelse som finns.

Finns det verkligen något hopp om att världens länder ska kunna hitta handgripliga metoder för att minska växthusgaser tillräckligt snabbt och tillräckligt kraftfullt? Olika kraftfält är verksamma; folkliga opinioner drar åt ett håll, kortsiktiga marknadskrafter åt ett annat.

Det är det kapitalistiska systemet som är motorn i miljöförstörelsen. Finns det då några möjligheter att samma system ska kunna hejda den globala uppvärmningen? Som jag ser det finns ingen annan realistisk möjlighet. Globaliseringen av ekonomin har visserligen skapat många mänskliga tragedier, men har även skapat bättre förutsättningar att lösa miljökrisen än isolerade nationella ekonomier. Ett avgörande blir att omvandla utsläppsrätter till varor. Utsläppsrätter som måste bidra till totalt minskat utsläpp av växthusgaser. Om detta kommer att fungera återstår förstås att se, men vi har nog inte mycket annat att hoppas på.

En bra början är att läsa mer om vår tids stora utmaning. Mark Lynas bok är ett viktigt bidrag bland många andra till ökade insikter.

▪ Christer Wigerfelt

Bokomslag
Mark Lynas
Sex grader
Vår framtid på en varmare jord
Övers: Stefan Lindgren
Ordfront 2007

Taggar
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: