Har universum någon mening?

[081002] Det finns ingen avsikt eller mening med mänsklighetens existens. Men den kanske rullar på ett tag till, trots partikelkollisioner i vår egen regi och trots ett våldsamt universum även det helt utan regissör.

Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik och populärvetenskaplig författare, kombinerar sin kunskap om fysik med ett klart språk som får läsaren att känna sig intelligent. I boken Den bästa av världar argumenterar Danielsson för att naturvetenskapen ger oss de bästa svar vi kan vänta oss på frågorna om alltings ursprung och beståndsdelar. Mänskligheten är ett resultat av tillfälligheter, ett bygge utan arkitekt och stadsplanering, och det finns ingen garant för vår eviga existens. Inget är evigt, och slutet kan bli lika tillfälligt som början var.

Blir det hopplöst? Kan man leva vidare som människa och samtidigt inse vår totala obetydlighet? Ja, Ulf Danielsson för oss lugnt vid handen genom hela berättelsen om universums uppkomst, evolutionens avsiktslöshet och historiska apokalyptiska massdödar i jordens historia. Eftersom det inte finns någon högre makts avsikt bakom skeendet, så är det bara att finna sig. Man kan också tänka sig att vi tar reda på mer, för att i framtiden kunna utvandra till Mars, skjuta sönder hotande asteroider eller resa in i tidens maskhål.

Vad kommer att hända med oss? Ung teknik, som rymdfart och partikelacceleratorer, ger nya frågor och bara grundligt verifierad kunskap kan hjälpa oss vidare. Kom ihåg, påpekar Danielsson, att kunskapen om att vår galax bara är en av oändligt många galaxer är sekelgammal. Så vad vet vi nu om vad vi vet sedan? Inte så mycket.

Bokens tydliga budskap är att allt bara är. Men exakt hur det är, återstår att komma underfund med. Vi vet verkligen inte allt om de minsta partiklarna och inte heller allt om de stora kosmiska sammanhangen. Fysiken flirtar fortfarande med religionen, något som biologin i och med evolutionsteorin har slutat med. Det tycker Danielsson är bra. Så småningom kanske strängteorin kan ge oss de svar vi behöver för att fysiken ska få sin Stora Teori. Men kanske kommer vi aldrig att få svaren på vad, hur och varför?

Några av dessa eviga frågor hanteras bäst med konst, litteratur och religion i stället för vetenskap. Det gäller bara att kunna skilja på tro och vetande. Genom Danielssons lättlästa bok får man i alla fall en klargörande genomgång av kunskapsläget just nu inom fysiken och goda argument mot fundamentalistiska religioner som tror på den intelligente designern. Boken slutar med samma tydliga ställningstagande som den inleds med: Vidskepelse och dogmatism ska slås tillbaka med förnuft och sakskäl. Livet är rikt även utan en gud att förhålla sig till. Universums avsiktslöshet är inget problem. Men om en enskild människa vill tro att det finns något annat än vad vi kan mäta och väga med vetenskapliga metoder så är Danielsson ödmjuk inför detta.

▪ Ulla Sundin Beck

Ulla Sundin Beck är frilansjournalist.

Taggar
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: