Pennan som vapen mot Israel

[090104] Det finns naturligtvis mycket att säga om konflikten i Palestina. Militärt har Israel successivt under hela efterkrigstiden skaffat sig allt större militär överlägsenhet, bland annat krönd med muren som i huvudsak lagts inne på palestinskt område på Västbanken. Dessutom dubbelt så hög som Berlinmuren.

Militärt råder därför idag ingen tvekan om vem som bestämmer spelordningen. En viktig bricka i spelet om inflytandet över Palestina har varit internationella sympatier för det utsatta judiska folket, främst efter det folkmord som genomfördes av nazisterna i Tyskland och deras sympatisörer i andra länder. Det är också en sympati som av förklarliga skäl noga vårdats i Israel. Vad som än har hänt sedan Israel utropades som självständig stat 1948 har det ingått i den israeliska självbilden att det alltid har varit mest synd om israelerna. Lidandet har blivit förbehållet de judiska befolkningsgrupperna även efter förintelsen.

Den bilden håller på att ändras nu. Med den militära övermakt som israeliska militärmakten har och den systematiska terror som palestinierna utsätts för inne på Västbanken, blir det alltmer omöjligt att hävda att israelerna är offren i konflikten.

Om konflikten bara skulle avgöras militärt vore utgången ganska given. När det gäller sympatierna är det mer öppet och på nätet är aktiviteten hög. Bland arabiska och palestinska opinionsbildare lyser vanmakten tydligt igenom. Det kan vara intressant att se hur politiska teckningar formuleras, så här har du några länkar.


Gaza Cartoon Contest 2008

Mer Gaza Cartoon Contest

Syrian International Cartoon Contest

Cartoons that speak truth to power /palestine/

Även videor används i stor utsträckning, som denna film om hur den amerikanska fredsarbetaren Rachel Corrie dödades av den israeliska militären i södra Gaza.

▪ Christer Wigerfelt
Taggar
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: