Annonsera i Alba.nu

Alba.nu har för närvarande 30.000 besökare/mån (jan 2012).
Annonserna placeras längst till höger. Läs mer

Frimärkssamlandets årsringar

Visst var frimärksalbum fordom, framför allt de i läder, mycket stillfulla, gjordes av hantverk, nämnas kan t.ex. finländska Norma. Ännu lite längre tillbaka gjordes album av små firmor och var än mer i handarbeten och kunde vara påtagligt exklusiva och förhållandevis dyra. Läs mer

Vad är egentligen konst?

På Göteborgs konstmuseum pågår just nu en utställning som man inte bör missa om man är i staden. Den visar verk av ”självlärda konstnärer” från Sverige, Finland och Norge. Det är en utställning som ställer en mängd intressanta frågor om vad konst egentligen är. Läs mer

Pennan som vapen mot Israel

Det finns naturligtvis mycket att säga om konflikten i Palestina. Militärt har Israel successivt under hela efterkrigstiden skaffat sig allt större militär överlägsenhet, bland annat krönd med muren som i huvudsak lagts inne på palestinskt område på Västbanken. Dessutom dubbelt så hög som Berlinmuren. Läs mer

En visa ur fängelset

Läs mer

–Tack för omnämnandet!

Glad. Hör här: är omnämnd, jag undertecknad hyllad i förordet av en oppdaterad vers. av jätte”Stora fula ordboken” av Bengt Dagrin, som kommit i finful lyxyutgåva, av utbrottslyxet slungor och sägandens kryddor. Läs mer

Kulturutredningen besöker Västsverige

Det fria kulturlivet utanför de kommunala, regionala och statliga institutionerna är livaktigt och bidrar i hög grad till kulturlivet i landet. Det vet vi sedan länge. Det är också en illa dold sanning att detta kulturliv länge har varit beroende av samhällets olika trygghetssystem. Hur många fria teatergrupper skulle ha överlevt utan möjligheten att få tillgång till a-kassa när teatern inte har några pjäser på repertoaren? Läs mer

Mångkultur – för vem? Och vad är en mappi?

På lördagseftermiddagen kunde man lyssna till Amelia Adamo, tidningen M, och Zanyar Adami, Gringo, som möttes på Bonnier Carlsens scen. I presentationen av framförandet ställs frågan ”har Mappis och Gringos smalgruppstänkande en positiv funktion?”. Adamo och Adami undvek dock i möjligaste mån att besvara den frågan. Läs mer

En mässa för de redan invigda

Vad säger bokmässan om kulturen, litteraturen och samhället i stort? Läs mer

Krut extra billigt – prenumerera nu!

Utbildningsdebatterna har böljat genom åren. Krut – Kritisk utbildningstidskrift – har varit pådrivande sedan starten vid mitten av 70-talet.

Idag drivs debatten alltför mycket av politiker som mer sneglar till röstfiske än till bildningens villkor bortom retoriken. Krut behövs därför mer än på länge som en kritisk röst i utbildningsdebatten.

Nummer 117 har tema Kunskapssyn och beräknas komma från tryckeriet i maj. Albas redaktion ingår även i redaktionen för Krut. Alba kan därför erbjuda ett specialpris för dig fram till nästa nummer 9 juni.

I detta nummer av Alba bjuder vi på fyra av de texter som kommer att finnas med i nästa nummer av Krut. Resten låter vi bli en överraskning för Kruts läsare. Vi tror inte att du kommer att bli besviken.

Utgivning 4 nr/år
Normalpris 200 kr/år
Tillfälligt erbjudande 150 kr/år

Sätt in pengarna på pg 70 89 89-9 (Krut)
Notera ”Alba-läsare” på inbetalningen.
Erbjudandet gäller inte institutioner (240 kr). Läs mer