Det kryllar av bra tidskrifter i hela Norden

[090618] Nu är det snart sommar och med tanke på hur vädret brukar vara så är ju sommaren en bra tid för läsning. Kriminalromaner, spänning och romantik i all ära, men det finns även annan lustfylld läsning. Passa på och läs några kulturtidskrifter i sommar. Gärna några som du aldrig läst förut. Bara i Sverige finns det cirka 140 medlemmar i kulturtidskriftsföreningen FSK där jag är ordförande. 140 tidskrifter om de mest skiftande ämnen. De flesta finns på papper, en del på webben och några både på webb och papper. De flesta sliter med små upplagor och dålig ekonomi. Att nå ut är ett stort problem för kulturtidskrifter i Sverige.

För en tid sedan blev jag ordförande i Nordisk Kulturtidskriftsförening. Det är, precis som det låter, en intresseorganisation bildad av de nationella kulturtidskriftsföreningarna i Norden. Genom den har jag fått lära mig att situationen i de övriga länderna på många sätt liknar vår.

Tuffast har man det på Island. Mest förstås för att det är ett litet språkområde (på hela Island bor det ungefär lika många som i Malmö) men också för att det inte finns något statligt kulturtidskriftsstöd. Trots detta har Island en nystartad tidskriftsförening som hittills består av fyra tidskrifter. Två av dem har jag stiftat närmare bekantskap med. En, konsttidskriften Sjonauki, går att läsa även för oss som inte kan isländska, de översätter alla texter till engelska. Den andra, Rafskinna, är visserligen helt på isländska men är ett underbart formexperimet. Det är en dvd-tidskrift i ett tryckt konvolut i LP-format. Snygg, spännande och nyskapande. Den skapar många frågor om vad en tidskrift egentligen kan vara. Ljud? Bild? Film?

I de övriga länderna finns nästan lika många tidskrifter (i respektive land) som i Sverige. De har också tidsskriftsstöd, men det svenska är faktiskt störst. Det svenska kulturrådet har de senaste åren delat ut ca 22 miljoner årligen (16 i produktionsstöd, tre i utvecklingsstöd och resten till tidskriftsverkstäderna). I Norge finns ett intressant prenumerationsstöd där som mest femton utvalda tidskrifter prenumereras direkt till biblioteken. (För detta betalar staten som mest 200 000 per tidskrift). De har också ett produktionsstöd (på max 110 000 nkr/tidskrift). Till detta kommer att det i Norge finns en del andra fonder att söka ur. I Finland delade staten ut sammanlagt 800 000 euro förra året. Nu är det höjt till en miljon. Danmark har ett statligt stöd på 2,5 miljoner dkr.
De här stöden betyder naturligtvis oändligt mycket för tidskrifterna. Men viktigast är ändå att nå ut till läsare. I samtliga nodiska länder är det problem med distributionen. Det är dyrt att skicka med post och det är svårt att komma ut i affärerna. Här är förstås nätet en av de stora möjligheterna. Som potentiell läsare kan man alltid gå in på nätet och hitta ny läsning. Via tidskriftsbutiker och samlingsportaler.

En av de första saker som slog mig när vi började vårt nordiska samarbete var att representanterna från de övriga länderna hade så bra koll på våra svenska tidskrifter. Jag började skämmas å våra vägnar för att vi så självtillräckligt håller oss till de svenska alstren.
Visst finns det många skäl till det. Språken inte minst. Men – handen på hjärtat visst kan vi, om vi anstränger oss lite, läsa de danska och norska tidskrifterna. Och när det gäller finlandssvenska finns ingen ursäkt alls. De skriver dessutom ofta och intressant om det som händer på vår sida av Bottniska viken. Finska, nja. Där kan vi bara bläddra och ana vad tidskrifterna går ut på. Isländska är svårt, nästan omöjligt att läsa för en svensk. Men på denna märkliga ö händer mycket spännande (och då syftar jag inte bara på den finanskris som nyligen drabbade den). Och de nordiska kulturtidskrifterna är en oändlig skatt. Det har klagats en del på att det finns dåligt med filmtidskrifter i Sverige, men i Finland produceras Filmjournalen (på svenska) som skriver mycket om nordisk film. För den som är intresserad av konst finns massor att hämta, antalet litteraturtidskrifter ryms inte på handens fingrar, samhällsdebatten i övriga norden ger ibland oväntade ingångar till frågor vi trodde vi visste allt om. Gör er omaket att leta upp och titta på åtminstone en tidskrift som kommer från ett av våra grannland i sommar.

Här kan du hitta tidskrifterna:

Finland:
Tidskriftsprojektet

Tidskriftsprojektet har som syfte att stärka och stödja de finlandssvenska tidskrifterna.
Till gruppen hör i dag sammanlagt c.150 tidskrifter, representerande en mycket brokig flora från mindre medlemsbulletiner till stora och regelbundet utkommande tidskrifter.
Projektet stöds ekonomiskt av Föreningen Konstsamfundet, i samarbete med Svenska Kulturfonden och Svenska folkskolans vänner.
Tidskriftsprojektet

Tidskriftscentralen
Samlingsplats för finlandssvenska kulturtidskrifter
Tidskriftscentralen gör de finlandssvenska kulturtidskrifterna synliga sedan 2004. De finns på bok- och biblioteksmässor, på sommarkaféer, på olika kulturevenemang, och på webben.
Tidskriftscentralen

Kultti
Kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifternas förbund Kultti rf är takorganisation för tidskrifterna i Finland. Kultti verkar för att förbättra tidskrifternas situation i Finland genom lobbning och utbildning. Kultti fungerar som sakkunnig i t.ex. skatteärenden och upphovsrättsliga frågor. Kultti representerar tidskrifterna i nordiska och internationella sammanhang.
Kultti informerar, ordnar kurser och verkar för att befrämja tidskrifternas spridning genom olika kampanjer. Kultti arrangerar seminarier samt deltar i bokmässor och andra evenemang tillsammans med tidskrifterna. Kultti följer med utvecklingen i branschen och bevakar sina medlemmars intressen på landets båda språk, finska och svenska. Ca 150 tidskrifter
Kultti
Länkar till fem engelskspråkiga finska tidskrifter

Danmark
Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter (FDK)

Her finder du et katalog med mere end 130 danske kulturtidsskrifter – og en række vigtige links.
Her finder du aktuelle nyheder om bl.a. messer og arrangementer og kulturpolitiske tiltag … og de nyeste udgivelser (danske og udenlandske) … og lister over vigtig litteratur (kataloger, bøger, hjemmesider) om kulturtidsskrifter.
Her kan du læse en række indlæg, der handler om kulturtidsskrifternes aktuelle situation.
FDK blev stiftet i 1993 og fungerer som interesseorganisation for henved 100 kulturtidsskrifter, der udkommer i Danmark, Færøerne og Grønland.
Tidsskrifterne dækker alle kulturens fløje, har en høj professionel standard til fælles, repræsenterer det kulturelle vækstlag og har sine rødder i kulturens dynamiske miljøer.
Foreningen varetager tidsskrifternes fælles interesser overfor offentlige danske og udenlandske myndigheder og organisationer. FDK søger at skabe grobund for øget samarbejde med disse og søger at sikre en samlet markedsføring via hjemmesiden og kataloger. Foreningen præsenterer endvidere samtlige medlemstidsskrifter i hjemmesidens
Kulturtidskrifter.dk
Direkt till katalogen:
www.kulturtidsskrifter.dk/Katalog.4.0.html

Norge
Tidsskriftforeningen i Norge

Tidsskriftforeningen er en møteplass for norske tidsskrifter av ulikt innhold, med ulik karakter og ulik plassering, både faglig, politisk, geografisk og sosialt.
Tidsskriftforeningen ble stiftet våren 2003. Foreningen er en samarbeidsorganisasjon for politiske, allmennkulturelle og litterære tidsskrift i Norge. Et ideforum som kan styrke tidsskriftene og målbære felles interesser overfor det offentlige og andre aktuelle parter. Foreningen ønsker å ta opp tema av felles interesse, som profilering, markedsføring, distribusjon, finansiering og redaksjonell utvikling.
Tidsskriftforeningen driver en webportal som både er en møteplass for tidsskriftene, men også for norsk offentlighet generelt. I tillegg skal foreningen arrangere seminarer, møter og etablere fora som totalt bidrar til å styrke tidsskriftenes stilling i norsk offentlighet.
Tidsskriftforeningen er åpen for allmenne tidsskrift som i bred forstand tar for seg spørsmål og tema i kultur og samfunn. Utgivere kan være foreninger, organisasjoner og forlag.
Tidsskriftforeningen mottar støtte til drift av webportalen fra Norsk Kulturråd.
Tidsskriftforeningen i Norge
Direkt till Nya nummer:
Nya nummer

Island:
Här finns ingen gemensam portal ännu.
Dvd-magasinet Rafskinna
Sjonauki

Sverige:
Tidskriftsbutiken
som drivs av Tidskriftsverkstaden i Skåne i nära samarbete med Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter och med ekonomiskt stöd från Statens kulturråd. Butiken är ett av det mest välsorterade försäljningsställena för kulturtidskrifter i Sverige.
www.tidskriftsbutiken.nu

Nätverkstans ekonomitjänsts tidskriftshop
Här kan du prenumera på ett flertal tidskrifter och även beställa lösnummer.
http://natek.natverkstan.net/shop

Tidskrift.nu
Tidskrift.nu är en sajt för Sveriges kulturtidskrifter, en plats för nyheter, information, debatt och möten mellan tidskrifter och läsare.
I katalogen finns över 600 tidskrifter och nättidskrifter presenterade och grunden för tidskrift.nu är deras aktiva medverkan. Varje tidskrift kan själv logga in sig och presentera sig och sina nyutkomna nummer.
Tidskrifterna bidrar också till innehållet på sajten med material ur sina utgåvor – essäer, artiklar, noveller, dikter och bilder – och tips om sådant som är på gång: evenemang, uppläsningar, debatter, fester, seminarier etc.
http://tidskrift.nu

▪ Siri Reuterstrand
Taggar
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: