Ryska regioner blickar mot Väst

[120209] Det har inte gått alltför lång tid sen sedan Sovjetunionen föll samman och Ryssland återinträdde som egen stat och inte som del av ett slutet kommunistiskt Sovjetunionen. Det har hänt en hel del i Ryssland sen dess och trots osäkerhet om ryska framtida vägval finns tecken på ökad öppenhet samt vilja till utvecklat samarbetet med Västeuropa.

Ryssland är ett stort land med omfattande naturtillgångar. Det gör att Ryssland av många bedömare anses ha en stor potential till att utvecklas. Landet räknas också till de så kallade BRIK-länderna som är en grupp bestående av Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, vilka tillsammans kan komma att få en betydande roll för det globala systemet under 2000-talet.

Jag hade förmånen att få tillbringa nästan en hel vecka i Jekaterinburg vid Uralbergen. Jag var inbjuden talare vid en konferens på det ekonomiska universitetet i staden Universitetet har cirka 5.000 heltidsstuderande med en majoritet kvinnliga studenter i åldrarna 19-22. Universitetet ingår i ett nätverk av olika universitet i flera länder bland annat Tyskland och Italien. Det samarbete som bedrivs är helt inriktad på studenterna och deras möjlighet att delta i möten och konferenser med andra studenter utanför Ryssland. I samband med min vistelse i Jekaterinburg invigdes ett ungdomsforum med föreläsningar i olika ämnen och med deltagande från de olika universiteten.

Jag var inbjuden för att hålla ett plenumanförande på temat hur historiska industriella miljöer kan nyttjas för turismändamål. Mitt anförande byggde på Falu Gruva och det världsarvsstatus gruvan har. Presentationen väckte stort intresse och universitetet planerar en resa till Falun för att bland annat undersöka hur det går till att bli ett världsarv. Det tyder på en öppenhet och nyfikenhet vi inte varit så vana vid från Ryssland. Ett av de ryska bidragen på konferensen handlade om hur intressanta industrimiljöer förstörs på grund av bristande intresse och på grund av brister på medel. Eftersom jag i mitt arbete sysslar med regionala frågor är det lätt att reflektera över om ett mer uttalat regionalt ansvar skulle underlätta möjligheterna att tillvarata dessa miljöer på olika sätt.

Förutom min föreläsning deltog jag i ett panelsamtal om turism och Jekaterinburgs möjligheter att ta del av den ökande turistmarknaden. Jag var ombedd att diskutera det offentligas roll och hur partnerskap kan eller bör utformas. Frågorna och problemen är desamma som många regioner och kommuner brottas med i Sverige. En slutsats som kan dras är att Jekaterinburg måste utgå från sina egna villkor och samverka med olika aktörer. Samverkan kräver länkar mellan aktörer och att  varje aktör ser en nytta och har tid. Jekaterinburg är en av Rysslands större städer med 1,5 miljoner invånare. Staden satsar en hel del på dra till sig stora idrottsarrangemang och avser söka värdskapet för världsutställningen 2020 .

Jekaterinburg hette under Sovjettiden Sverdlosk och var en för utlänningar stängd stad på grund av stadens betydelse som industristad för bland annat militära behov. Den ligger i en region som fortfarande bär namnet Sverdlosk och har 4, 3 miljoner invånare. Ryssland är en federation och varje region har sin egen politiska administration som utses i val. Även under Sovjettiden var Ryssland indelat i olika republiker med visst formellt självstyre men i praktiken styrdes nivåerna genom kommunistpartiet. Trots den federativa konstruktionen är Ryssland i första hand centraliserad men regioner och städer börjar agera mer på egen hand för att med egen kraft utvecklas. Det intressanta är att det i Ryssland som på andra håll verkar vara en trend med ökat regionalt och lokalt inflytande. Inom EU har vi sett en förhållandevis lång våg av regionalisering i de flesta stater. I Sverige har det dock varit svårare att få tillstånd en regionalisering även om frågan inte är avgjord. I Ryssland har det bara börjat och den intressanta frågan är hur det kommer att utvecklas och vad det innebär för de olika regionerna i Ryssland. Det vet vi inte men jag vet att det finns all anledning att intressera sig mer för den ryska utvecklingen. Det är trots allt ett stort land i vår omedelbara närhet.

▪ Pontus Tallberg

Pontus TallbergPontus Tallberg är omvärldsanalytiker i Region Skåne.

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: