Marshall Berman – Allt som är fast förflyktigas

Bokomslag

[120308] Med hjälp av omtolkningar av Goethes Faust, Marx’ Kommunistiska manifestet, Baudelaires Parisskildringar, de stora ryska författarna Pusjkin, Gogol, Dostojevskij – visar Berman hur alla dessa konfronterades med moderniseringen i hela dess sammansatthet: fasan inför förintelsen av det trygga och invanda parad med förhoppningarna om det nya och dess frigörande möjligheter.

I centrum för Bermans undersökning står också staden som den arena där moderniseringens hela motsägelsefullhet framträder tydligast: 1800-talets Paris med Haussmans boulevarder, det tsaristiska Petersburg och slutligen författarens egen uppväxtmiljö i New Yorks Bronx, som skildras som en symbol och ett offer för moderniseringen.

BokomslagMarshall Berman
Allt som är fast förflyktigas
Arkiv Förlag 2012

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: