Crime scenes

[120309] Crime Scenes kallar Stadsteatern ett litet divertissement som man spelar just nu med anledning av den nyss inträffade internationella kvinnodagen. Fem skådespelerskor är i elden på scenen iförda svarta träningsoveraller, som på en klassisk kinesisk teater skulle ha inneburit att de var osynliga: scenarbetare och andra för teatern viktiga personer som publiken inte ska låtsas se.

Men dessa fem är i högsta viktiga. De är huvudpersonerna. De delade ut ganska tjocka stencilerade häften till oss i publiken och med tanke på vår eventuella dyslexi läste man upp texten högt för oss. Det var mycket att lyssna till för en lomhörd man, men jag uppfattade ordet ”köna” flera gånger. Man kan exempelvis ”köna” en text. Man ersätter pronomina han och hon med det mer neutrala hen, ”Där borta sitter hen. Då avkönarman förstås” Då slipper man ta ord som han eller hon i munnen.

Om det känns främmande kan man ju istället använda det kärnsvenska ”vederbörande”. Helt könsneutralt.”Där borta sitter vederbörande”. Inga snaskiga könsord där heller.

Allvarligt talat. Vad vore teatern utan spelet mellena könen? ”Vive la differens!” som de säjer i det på området så vältaliga Frankrike.

▪ Åke S Pettersson

Stadsteatern  Nya studion

Idé, koncept, regi, scenografi: Carolina Frände, Nadja Horton

På scenen: Carina boberg, Marie Delleskog, Lia Lindgren, Victoria Olmarker, Caroline Söderström

 

Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: