Till frågan om mätbarhetens gränser

[120318] Kan det vara så att en vetenskaplig attitydundersökning påverkar vilka hus som byggs i Kungsbacka? Eller att den påverkar hur Borås planerar sina kulturaktiviteter?

Frågorna ställs av Christopher Kullenberg, som har undersökt hur SOM-institutet (Samhälle, Opinion, Media) mäter våra attityder och hur de kan påverka samhällsutvecklingen – i den vetenskapsteoretiska avhandlingen The Quantification of Society. Här öppnar sig onekligen den akademiska världen för många spännande följdfrågor.

Taggar
Kategorier
Skänk ett bidrag till Alba!
gilla.alba.3600px
Dela den här artikeln: